ពាណិជ្ជកម្ម ការវិនិយោគ និងការអភិវឌ្ឍសហគ្រាស

កម្ពុជាមានបំណងចង់ក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ ត្រឹមឆ្នាំ ២០៣០ ដោយបានក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាប កាលពីឆ្នាំ ២០១៥។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានខិតខំធ្វើពិពិធកម្ម និងសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ច និងទីផ្សារ ដែលនេះជាមាគ៌ា ដើម្បីឆ្ពោះទៅសម្រេចវិបុលភាពខាងលើ។ យុទ្ធសាស្ត្រសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ២០១៩--២០២៣ របស់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ កសាងទំនាក់ទំនងយ៉ាងរឹងមាំរវាងពាណិជ្ជកម្ម និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ សមភាពយេនឌ័រ និងបរិយាបន្ន។

ពាណិជ្ជកម្ម

ម្មវិធី CAPRED ជួយដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការទាញប្រយោជន៍ពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលកំពុងមានស្រាប់ និងដែលមាននាពេលខាងមុខ ដូចជាភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយថ្នាក់តំបន់ ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេរបស់ពិភពលោក។ កម្ពុជាក៏មានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយប្រទេសចិន និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េផងដែរ និងបានចូលរួមក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) និងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក។

កម្មវិធី CAPRED កំពុងធ្វើការងារជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននានា នៅក្នុងខ្សែចង្វាក់តម្លៃនេះ ដើម្បីជំរុញការនាំចេញរបស់កម្ពុជា។ យើងកំពុងជួយរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនាំចេញ និងស្លាកយីហោ​​ ព្រមទាំងកំណត់ការវិនិយោគជាអាទិភាព។

កម្មវិធី CAPRED គាំទ្រដល់កម្ពុជា ក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយជាតិស្តីពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយគុណភាព ព្រមទាំងពង្រឹងប្រព័ន្ធគុណភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងវិស័យនាំចេញស្បៀង។ យើងក៏កំពុងកសាងសមត្ថភាពក្នុងវិស័យរដ្ឋ និងឯកជនដើម្បីអនុវត្តន៍ស្តង់ដារ ការទទួលស្គាល់គុណភាព មាត្រាសាស្ត្រ និងការវាយតម្លៃលើអនុលោមភាពផងដែរ។ យើងក៏ជំរុញឱ្យមានការជួយសម្រួល និងកាត់បន្ថយចំណាយនានា និងជំរុញការចូលរួមពីវិស័យឯកជន។

ការវិនិយោគ

កំណើនរបស់កម្ពុជាពឹងអាស្រ័យយ៉ាងខ្លាំងលើការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេស ជាពិសេស ពីប្រទេសចិន។ ខណៈពេលដែលការវិនិយោគមូលធនកាន់តែខ្សត់ទៅ កម្ពុជាកំពុងសម្លឹងមើលប្រភពវិនិយោគដទៃទៀត ដូចជាហិរញ្ញប្បទានបៃតងជាដើម។

កម្មវិធី CAPRED ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការគាំទ្រដល់ការរៀបចំគោលនយោបាយនៅថ្នាក់ជាតិ ព្រមទាំងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ និងគតិយុត្តនានា។ យើងក៏មានការវិនិយោគសំខាន់ៗដទៃទៀតផងដែរ ដូចជាការវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្ម ភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ និងសេវាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើម។

ច្បាប់វិនិយោគឆ្នាំ ២០២១ ផ្តល់ការលើកទឹកចិត្ត ដូចជា ការលើកលែងពន្ធលើប្រាក់ចំណូល និងពន្ធគយ និងផ្តល់ឱកាសឱ្យស្ត្រី ជនមានពិការភាព និងក្រុមងាយរងគ្រោះ បានចូលរួមក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ។ កម្មវិធី CAPRED ផ្ដល់ការគាំទ្របច្ចេកទេសដល់ការរៀបចំផែនទីបង្ហាញផ្លូវស្តីពីការអនុវត្ត និងការបង្កើនការយល់ដឹងអំពីច្បាប់វិនិយោគថ្មីនេះ។

កម្មវិធី CAPRED បន្តជួយដល់តុវិនិយោគកសិចំណីអាហារ (AFID) ដើម្បីរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រវិនិយោគបែបប្រតិសកម្ម(បែបសកម្មនិយម) និងជ្រើសរើសវិនិយោគិនគោលដៅ។ ក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ កម្មវិធី CAPRED បានសម្របសម្រួលដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់តុវិនិយោគកសិចំណីអាហារ ទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រកបដោយភាពជោគជ័យ។ កម្មវិធី CAPRED ក៏ធ្វើការងារដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (SMEs) ក្នុងការត្រៀមខ្លួនចាប់យកឱកាសវិនិយោគនានាផងដែរ។

កម្មវិធី CAPRED កំពុងកសាងសមត្ថភាពប្រមូលទិន្នន័យនៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម ជាពិសេស ដើម្បីកសាងមូលដ្ឋានភ័ស្តុតាង និងទឡ្ហីករណ៍ធុរកិច្ច ដើម្បីជំរុញឱ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់លើសមភាពយេនឌ័រ ពិការភាព និងបរិយាបន្នសង្គម (GEDSI) ក្នុងវិស័យកែច្នៃកសិផល ពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគ។

ការអភិវឌ្ឍសហគ្រាស

កម្មវិធី CAPRED កំពុងសហការជាមួយនឹងសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមក្នុងស្រុក ដើម្បីបង្កើនការត្រៀមខ្លួនទទួលយកការវិនិយោគរបស់ពួកគេ ពង្រឹងអភិបាលកិច្ចធុរកិច្ច និងភាពអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុ និងផ្គូរផ្គងសហគ្រាសទាំងនេះជាមួយវិនិយោគិន និងមូលនិធិវិនិយោគិនដែលមានសក្ដានុពល តាមរយៈ AFID។

សូមអានពីករណីសិក្សាកន្លងទៅថ្មីៗ​ ដែលយើងបានជួយរៀបចំសម្របសម្រួលជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនកសិពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំជាងគេមួយរបស់អូស្ត្រាលី។ សូមអានបន្ថែម។

អាន​បន្ថែម

កម្មវិធី CAPRED ក៏កំពុងជួយដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការរៀបចំដំណើរការអនឡាញ ដែលផ្តល់មានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម។ សហគ្រាសជិត ៩០% នៅកម្ពុជា គឺជាសហគ្រាសធុនមីក្រូ ធុនតូច និងមធ្យម។ ខណៈពេលដែលសហគ្រាសប្រមាណ ៥០០.០០០ ទាំងនេះ រួមចំណែកផ្តល់ការងារ ៧០% ក្នុងនោះមានសហគ្រាសតែ ៥% ប៉ុណ្ណោះ ដែលបានចុះបញ្ជីក្នុងប្រព័ន្ធ។ ដំណើរការចុះបញ្ជីត្រូវអស់ចំណាយច្រើន និងមានភាពស្មុគស្មាញ និងមានការតម្រូវឱ្យបន្តបង់ថ្លៃសេវា ក៏ដូចជាបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណជាដើម។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី ការចុះបញ្ជី គឺជាលក្ខខណ្ឌដែលចាំបាច់ ដើម្បីទទួលបានកម្ចី និងទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់នាំចូល និងនាំចេញ និងដើម្បីបង្កើតជាម៉ាកយីហោជាដើម។

ធនធានចុងក្រោយ

មើលធនធានចុងក្រោយបំផុតរបស់យើងពីទូទាំងកម្មវិធី CAPRED ។

មើល​ច្រើន​ទៀត

ទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងចំណោមប្រទេសអ្នកផលិតគ្រាប់ស្វាយចន្ទីកំពូលទាំងបីនៅទូទាំងពិភពលោក ប៉ុន្តែមានតែ ១០ភាគរយនៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីទាំងនោះប៉ុណ្ណោះ ត្រូវបានកែច្នៃនៅកម្ពុជា ក្រៅពីនេះ ត្រូវបានគេនាំចេញទៅកាន់បណ្តាលប្រទេសជិតខាង។ អូស្ត្រាលី តាមរយៈកម្មវិធី CAPRED កំពុងព្យាយាមជួយដល់ការសាកល្បងប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបកសំបកគ្រាប់ស្វាយចន្ទីថ្មី ដែលផលិតនៅកម្ពុជា ដើម្បីជួយបង្កើនសមត្ថភាពការកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីក្នុងប្រទេសសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូច។ ម៉ាស៊ីនទាំងនេះ មានតម្លៃសមរម្យ ទំហំតូច មិនត្រូវការទីតាំងធំ និងងាយស្រួលប្រើប្រាស់។ ម៉ាស៊ីននេះជួយពង្រឹងគុណភាព និងសមត្ថភាពកែច្នៃ មានសុវត្ថិភាពសម្រាប់កម្មករ និងជួយបង្កើនប្រាក់ចំណូលឱ្យមានភាពប្រសើរឡើងជាងមុន។ អ្នកប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីននេះដំបូងម្នាក់ ឈ្មោះ ឌុក ភិរម្យ បានរៀបរាប់ថា ម៉ាស៊ីននេះ អាចបង្កើនទិន្នផលនៃការកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីបានទ្វេដង គឺកើនពី ៥០ ទៅ ១០០ គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃ។ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ភារធារី Pablo Kang បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ខេត្តសៀមរាប ដើម្បីពិនិត្យមើលពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលកំពុងដាក់ដំណើរការ ដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អូស្ត្រាលីក្នុងការធ្វើអោយវិស័យគ្រាប់ស្វាយចន្ទីកាន់តែប្រសើរឡើង។ សូមទស្សនាវីដេអូនេះដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម។

សូមអបអរសាទរដល់ កញ្ញា ស្រួ សោគន្ធិកា សហស្ថាបនិក និងនាយកប្រតិបត្តិនៃហ្វាម ហេរ៉ូ និងស្ថាបនិកអាជីវកម្មខ្នាតតូច និងធំចំនួនប្រាំពីរផ្សេងទៀត ក្នុងដំណើរបន្តជាមួយនឹងកម្មវិធីពន្លឿនអាជីវកម្មឆ្នៃ CNai Accelerator ដែលគាំទ្រដោយកម្មវិធីភាពជាដៃគូ កម្ពុជា អូស្ត្រាលី សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយភាពធន់ (CAPRED)។ កម្មវិធី CNai បានកំណត់ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ដំបូងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការធ្វើបទបង្ហាញអាជីវកម្ម។ បន្ទាប់ពីរយៈពេលពីរខែនៃការចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាអាជីវកម្ម និងការរៀនអនុវត្ត ពួកគេបានបង្ហាញបេសកកម្ម និងផែនការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនសម្រាប់មតិកែលម្អទៅកាន់ក្រុមវាគ្មិនអ្នកជំនាញ។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានជួយវាយតម្លៃការរួមចំណែកក្នុងអាជីវកម្មរបស់ពួកគេសម្រាប់ដំណាក់កាលបន្ទាប់។ សូមទស្សនាវីដេអូនេះ ដើម្បីស្តាប់ពីបទពិសោធន៍ និងអត្ថប្រយោជន៍ដែលបានទទួលពីអ្នកចូលរួមកម្មវិធី CNai។

អូស្ត្រាលីគាំទ្រដល់អ្នកកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីនៅកម្...

ពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរហូតដល់ការធ្វើបទបង្ហាញអាជីវកម្ម៖...

ព័ត៌មាន និងករណីសិក្សា

សូមអានព័ត៌មាន និងករណីសិក្សាបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៃកម្មវិធី CAPRED ដើម្បីឈ្វេងយល់បន្ថែមអំពីការងាររបស់យើង។

View more
Infrastructure Development

អូស្ត្រាលីលើកកម្ពស់សិទ្ធអំណាចវិស្វករទឹកស្ត្រី ក្នុ...

Trade, Investment and Enterprise Development

កម្ពុជា និងអូស្ត្រាលី សហការគ្នាដើម្បីបង្កើនការវិនិ...

Policy Hub

សមាគមន៍អ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតកម្ពុជារៀបចំសន្និបាតប...