ភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ

ភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ គឺជាអាទិភាពអន្តរវិស័យសម្រាប់កម្មវិធី CAPRED និងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី។ កម្ពុជា ប្រឈមមុខខ្ពស់ទៅនឹងផលប៉ះពាល់ដែលបង្កឡើងដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ជាមួយនឹងការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងលើធនធានធម្មជាតិ ផលិតភាពនៃកម្លាំងពលកម្ម ព្រមទាំងវិស័យដែលជាជន្ទល់នៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ច។ សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះ ពឹងអាស្រ័យយ៉ាងខ្លាំងលើវិស័យដែលពឹងផ្អែកលើអាកាសធាតុ ដូចជា វិស័យកសិកម្ម ធនធានទឹក ព្រៃឈើ និងនេសាទជាដើម។

ប្រសិនបើពុំមានការចាត់វិធានការចាំបាច់នោះទេ ការកើនឡើងនៃផលប៉ះពាល់បង្កឡើងដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ – ដូចជា ភាពធ្ងន់ធ្ងរ និងភាពញឹកញាប់នៃគ្រោះទឹកជំនន់ និងគ្រោះរាំងស្ងួតជាដើម – នឹងធ្វើឱ្យផលិតផលសរុបក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសនេះ ថយចុះប្រមាណ ១០% ត្រឹមឆ្នាំ ២០៥០។ បម្រែបម្រួលទាំងនេះ បង្កផលប៉ះពាល់ដ៏ច្រើនលើសលប់ដលពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលងាយរងគ្រោះជាងគេ ដូចជា សហគមន៍ជនបទ និងជនជាតិដើមភាគតិច ដែលមានមធ្យោបាយបន្ស៊ាំខ្លួននៅមានកម្រិតនៅឡើយ។

កម្មវិធី CAPRED រួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ តាមរយៈការវិនិយោគលើដំណោះស្រាយ ដែលកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័ន ដូចជា ការគាំទ្រដល់ការផលិត និងការចែកចាយថាមពលកកើតឡើងវិញ និងវិធានការប្រសិទ្ធភាពថាមពលជាដើម។ កម្មវិធីនេះជំរុញឱ្យមានការអនុវត្តវិធានការបន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដូចជា បច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មដែលឆ្លាតវៃចំពោះអាកាសធាតុ ការកែច្នៃកសិផលដែលបញ្ចេញកាបូនទាប និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតតាមបំពង់ជាដើម។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា លើកឡើងថា ហិរញ្ញប្បទានអាកាសធាតុ ៩៥% នៅកម្ពុជា នឹងផ្ដោតលើការគាំទ្រដល់វិធានការបន្ស៊ាំនេះ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី ចន្លោះហិរញ្ញប្បទាននៅមានចន្លោះពី ៩០% ទៅ ៩៥% ( ៨០០ លានដុល្លារ) ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការថវិកាសម្រាប់អនុវត្តផែនការជាតិស្តីពីការបន្សាំរបស់កម្ពុជា។

កម្មវិធី CAPRED កំពុងជួយដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តាមរយៈការវិនិយោគលើការបន្ស៊ាំនឹងអាកាសធាតុ។ កម្មវិធីនេះ ក៏ប្ដេជ្ញាកៀរគរការចូលរួមពីវិស័យឯកជន ក្នុងការវិនិយោគដែលឆ្លាតវៃទៅនឹងអាកាសធាតុ ដែលជាការរួមចំណែកដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជា ក្នុងការកាត់បន្ថយចន្លោះធនធានហិរញ្ញប្បទាន ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

យើងក៏កំពុងគាំទ្រដល់ការកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគាំទ្រដល់អនុសញ្ញាក្របខណ្ឌ័សហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងដែរ។ ក្នុងនាមជាភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីស កម្ពុជាត្រូវរៀបចំរបាយការណ៍ស្ដីពីអនុសញ្ញាក្របខណ្ឌ័សហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបាយការណ៍នេះជារៀងរាល់ ៥ឆ្នាំម្តង។

កម្ពុជាបានដាក់យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយអព្យាក្រឹតភាពកាបូនក្នុងរយៈពេលវែង (LTS4CN) របស់ខ្លួន ជូនអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ កាលពីឆ្នាំ ២០២១។

តើភាពធន់នឹងអាកាសធាតុដំណើរការទៅយ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងកម្មវិធី​ CAPREDទាំងមូល?

ភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ គឺជាបញ្ហាអន្តរវិស័យសម្រាប់កម្មវិធី CAPRED។ យើងប្រើប្រាស់អភិក្រមកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ តាមបែបចូលរួម ដើម្បីវាយតម្លៃលើហានិភ័យអាកាសធាតុ និងកំណត់ពីឱកាស ដើម្បីជំរុញការអនុវត្តវិធានការបន្ស៊ាំ និងកាត់បន្ថយហានិភ័យ ក្នុងរាល់សកម្មភាពទាំងអស់របស់យើង។ អភិក្រមបែបនេះ ជួយឱ្យយើងរៀបចំកម្មវិធីដែលកាន់តែផ្ដោតលើការបន្ស៊ាំ និងការកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។

កសិកម្ម

ផលិតកម្មកសិកម្ម រងផលប៉ះពាល់យ៉ាងច្រើន ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដូចជាការប្រឈមកាន់តែខ្លាំងទៅនឹងគ្រោះរាំងស្ងួត ទឹកជំនន់ ការឡើងកម្ដៅ និងសមាសភាគចង្រៃជាដើម។ បើតាមការព្យាករ រៀងរាល់ការកើនឡើងសីតុណ្ហភាព ១ អង្សាសេ ធ្វើឱ្យផលិតភាពស្រូវថយចុះ ១០%។

កម្មវិធី CAPRED កំពុងអនុវត្តគំនិតផ្ដួចផ្ដើមកសិកម្មនវានុវត្តន៍ ដូចជាការជំរុញឱ្យមានការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា និងធាតុចូលកសិកម្ម ដែលឆ្លាតវៃចំពោះអាកាសធាតុ ពង្រឹងខ្សែចង្វាក់តម្លៃ និងកែលម្អការរៀបចំផែនការក្រោយប្រមូលផល។

យើងកំពុងជំរុញឱ្យមានការប្រើប្រាស់ពូជដំណាំ ដែលកាន់តែមាននិរន្តភាព និងបន្ស៊ាំទៅនឹងអាកាសធាតុ។ ពូជដំណាំទាំងនេះ រួមមានពូជស្រូវក្រអូបថ្មី ឈ្មោះចំប៉ីស ៧០ ដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍក្រោមថវិកាគាំទ្រពីអូស្ត្រាលី ដែលអាចឱ្យគេប្រមូលផលបាន ៣ ដងក្នុងមួយឆ្នាំ ដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិសុខស្បៀង។

យើងក៏កំពុងពាំនាំបច្ចេកវិទ្យានវានុវត្តន៍មួយចំនួនទៀត ដើម្បីបង្កើនភាពធន់នៃផលិតកម្មកសិកម្មរបស់កម្ពុជា និងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទឹក និងធាតុចូលកសិកម្មនានា ក៏ដូចជាកាត់បន្ថយការរំខានចំពោះដី។ បច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះ រួមមានបច្ចេកវិទ្យាធារាសាស្ត្រ ទៅតាមដំណាក់កាលលូតលាស់ និងបច្ចេកវិទ្យា និងឧបករណ៍ច្រូតកាត់​ និងចិញ្ច្រាំចំបើងផងដែរ។ កម្មវិធី CAPRED ក៏ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលអំពីរបៀបប្រើប្រាស់សារធាតុគីមី ថ្នាំកសិកម្ម និងថ្នាំកំចាត់ស្មៅឱ្យបានល្អបំផុត និងអំពីរបៀបកែលម្អដីសម្រាប់អ្នកផលិតពូជដំណាំផងដែរ។

យើងកំពុងរិះរកវិធីផ្សព្វផ្សាយសេវាធានារ៉ាប់រងដំណាំ ជាសំណាញ់សុវត្ថិភាពសង្គមសម្រាប់កសិករ ជាពិសេស កសិករខ្នាតតូច ដើម្បីទប់ទល់នឹងវិបត្តិអាកាសធាតុផង និងវិបត្តិតម្លៃផង។

អានបន្ថែមអំពី អន្តរាគមន៍កសិកម្មរបស់ CAPRED

អាន​បន្ថែម

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

ការងារក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់កម្មវិធី CAPRED ក៏មានបញ្ចូលសមាសភាគអាកាសធាតុផងដែរ ដូចជា ការកែលម្អការធ្វើផែនការ និងការគ្រប់គ្រងការស្តុកទឹក និងការចែកចាយទឹកស្អាត ដើម្បីជួយកសាងភាពធន់ទៅនឹងគ្រោះរាំងស្ងួត ​ ​ ក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់ដទៃទៀត ដែលបង្កឡើងដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ​ ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមទីជនបទ។

យើងក៏នឹងបំពេញតួនាទីផ្គូរផ្គងហិរញ្ញប្បទានបៃតង ជាមួយនឹងគម្រោងដែលមានសក្ដានុពលនៅកម្ពុជា តាមរយៈការងារផ្តោតលើហិរញ្ញប្បទានរបស់យើង។

ក្នុងវិស័យថាមពល កម្មវិធី CAPRED ផ្តោតលើការផ្តល់សមត្ថភាពបច្ចេកទេស និងការគាំទ្រគោលនយោបាយ ដើម្បីបង្កើនការប្រើប្រាស់ថាមពលកកើតឡើងវិញ លើកកម្ពស់ភាពធន់នៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័ន។ យើងកំពុងធ្វើការងារជាមួយនឹងស្ថាប័ននានារបស់រដ្ឋាភិបាល និងវិស័យឯកជន ដើម្បីអនុវត្តការសាកល្បងកសិដ្ឋានសូឡាខ្នាតតូច ដែលមិនភ្ជាប់ជាមួយនឹងបណ្ដាញអគ្គិសនីរបស់រដ្ឋ ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដល់តំបន់ដាច់ស្រយាល។

អានបន្ថែមអំពី អន្តរាគមន៍ផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ CAPRED

អាន​បន្ថែម

ធនធានចុងក្រោយ

មើលធនធានចុងក្រោយបំផុតរបស់យើងពីទូទាំងកម្មវិធី CAPRED ។

មើល​ច្រើន​ទៀត

ទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងចំណោមប្រទេសអ្នកផលិតគ្រាប់ស្វាយចន្ទីកំពូលទាំងបីនៅទូទាំងពិភពលោក ប៉ុន្តែមានតែ ១០ភាគរយនៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីទាំងនោះប៉ុណ្ណោះ ត្រូវបានកែច្នៃនៅកម្ពុជា ក្រៅពីនេះ ត្រូវបានគេនាំចេញទៅកាន់បណ្តាលប្រទេសជិតខាង។ អូស្ត្រាលី តាមរយៈកម្មវិធី CAPRED កំពុងព្យាយាមជួយដល់ការសាកល្បងប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបកសំបកគ្រាប់ស្វាយចន្ទីថ្មី ដែលផលិតនៅកម្ពុជា ដើម្បីជួយបង្កើនសមត្ថភាពការកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីក្នុងប្រទេសសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូច។ ម៉ាស៊ីនទាំងនេះ មានតម្លៃសមរម្យ ទំហំតូច មិនត្រូវការទីតាំងធំ និងងាយស្រួលប្រើប្រាស់។ ម៉ាស៊ីននេះជួយពង្រឹងគុណភាព និងសមត្ថភាពកែច្នៃ មានសុវត្ថិភាពសម្រាប់កម្មករ និងជួយបង្កើនប្រាក់ចំណូលឱ្យមានភាពប្រសើរឡើងជាងមុន។ អ្នកប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីននេះដំបូងម្នាក់ ឈ្មោះ ឌុក ភិរម្យ បានរៀបរាប់ថា ម៉ាស៊ីននេះ អាចបង្កើនទិន្នផលនៃការកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីបានទ្វេដង គឺកើនពី ៥០ ទៅ ១០០ គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃ។ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ភារធារី Pablo Kang បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ខេត្តសៀមរាប ដើម្បីពិនិត្យមើលពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលកំពុងដាក់ដំណើរការ ដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អូស្ត្រាលីក្នុងការធ្វើអោយវិស័យគ្រាប់ស្វាយចន្ទីកាន់តែប្រសើរឡើង។ សូមទស្សនាវីដេអូនេះដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម។

សូមអបអរសាទរដល់ កញ្ញា ស្រួ សោគន្ធិកា សហស្ថាបនិក និងនាយកប្រតិបត្តិនៃហ្វាម ហេរ៉ូ និងស្ថាបនិកអាជីវកម្មខ្នាតតូច និងធំចំនួនប្រាំពីរផ្សេងទៀត ក្នុងដំណើរបន្តជាមួយនឹងកម្មវិធីពន្លឿនអាជីវកម្មឆ្នៃ CNai Accelerator ដែលគាំទ្រដោយកម្មវិធីភាពជាដៃគូ កម្ពុជា អូស្ត្រាលី សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយភាពធន់ (CAPRED)។ កម្មវិធី CNai បានកំណត់ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ដំបូងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការធ្វើបទបង្ហាញអាជីវកម្ម។ បន្ទាប់ពីរយៈពេលពីរខែនៃការចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាអាជីវកម្ម និងការរៀនអនុវត្ត ពួកគេបានបង្ហាញបេសកកម្ម និងផែនការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនសម្រាប់មតិកែលម្អទៅកាន់ក្រុមវាគ្មិនអ្នកជំនាញ។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានជួយវាយតម្លៃការរួមចំណែកក្នុងអាជីវកម្មរបស់ពួកគេសម្រាប់ដំណាក់កាលបន្ទាប់។ សូមទស្សនាវីដេអូនេះ ដើម្បីស្តាប់ពីបទពិសោធន៍ និងអត្ថប្រយោជន៍ដែលបានទទួលពីអ្នកចូលរួមកម្មវិធី CNai។

អូស្ត្រាលីគាំទ្រដល់អ្នកកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីនៅកម្...

ពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរហូតដល់ការធ្វើបទបង្ហាញអាជីវកម្ម៖...

ព័ត៌មាន និងករណីសិក្សា

សូមអានព័ត៌មាន និងករណីសិក្សាបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៃកម្មវិធី CAPRED ដើម្បីឈ្វេងយល់បន្ថែមអំពីការងាររបស់យើង។

មើល​ច្រើន​ទៀត
Infrastructure Development

អូស្ត្រាលីលើកកម្ពស់សិទ្ធអំណាចវិស្វករទឹកស្ត្រី ក្នុ...

Trade, Investment and Enterprise Development

កម្ពុជា និងអូស្ត្រាលី សហការគ្នាដើម្បីបង្កើនការវិនិ...

Policy Hub

សមាគមន៍អ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតកម្ពុជារៀបចំសន្និបាតប...